Željana Bonačić Lošić: Boje tankih listića

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 19:00 - 20:00

Organizator:
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 33 (južni ulaz)

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Srednja škola, opća populacija