Ivica Filipović, Marijana Bartulović, Toni Šušak: Kriminal bijelih ovratnika

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:15 - 13:15

Organizator:
Ekonomski fakultet u Splitu, Cvite Fiskovića 5

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Srednja škola, opća populacija