Nikola Marangunić: Psihologija boja – nije sve crno-bijelo

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 17:00 - 18:00

Organizator:
Umjetnička akademija, Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija, Zagrebačka 3

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Srednja škola, opća populacija