Lucija Šimić: Boje što nam ih priroda daje*

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 13:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 13:00

Organizator:
Prirodoslovni muzej i zoološki vrt grada Splita, Poljana kneza Trpimira 3

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Srednja škola, opća populacija

Napomena:

*Obavezna najavaprirodoslovni@prirodoslovni.hr
max. 25 osoba
Predavanja su usklađena sa školskom satnicom, a traju 45 minuta.