Marina Ćurković: Boje kao sastavni dio odrastanja i učenja

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 16:40 - 17:25

Organizacija:
Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35 000 Slavonski Brod

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole