Svijet mikroba - Željka Maglica

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 14:00 - 14:30
utorak 9.4.2019., 15:00 - 15:30
utorak 9.4.2019., 16:00 - 16:30

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
Igrokaz

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
O-339

Detalji:

Mikrobi su toliko mali organizmi da nisu vidljivi golim okom. Da bismo ih mogli vidjeti, moramo
se koristiti velikim povećalom – mikroskopom. Promatranje zemlje, mora, raznih ljudi i životinja
pomoću mikroskopa otkrilo je da su mikrobi svuda oko nas i da ih ima jako puno. Tijekom ovoga
interaktivnog predavanja bit će pokazano kako se mogu vidjeti mikrobi, koliko ih ima, gdje se sve
nalaze i koja je njihova uloga u zdravlju i bolesti. Na kraju će biti prikazano kako možemo pomoći
dobrim mikrobima i boriti se protiv opasnih mikroba. Predavanje je namijenjeno djeci vrtićke dobi i
njihovim odgajateljima te učenicima nižih razreda osnovne škole i njihovim učiteljima.

Biografija:

Željka Maglica rođena je u Rijeci. Diplomirala je molekularnu biologiju na Sveučilištu u Zagrebu, a
doktorirala na Sveučilištu ETH Zürich (Švicarska). Poslije doktorata pet se godina usavršavala na
Sveučilištu EPFL u Lausanneu (Švicarska). Po povratku u Rijeku zaposlila se na Odjelu za
biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, na kojem je pokrenula istraživanja bakterijskoga odgovora na
prebiotike i antibiotike.

Napomena:

za organizirane grupe i škole (prijave i rezervacija termina kod Andree Kaštelan – e-adresa andrea.kastelan@uniri.hr, tel: 051/406-525 (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 9 do 12 sati) i 051/584-768 (utorkom od 9 do 12 sati))