Što sve može moj mozak? - Jelena Ban, Zrinko Baričević

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 10:00 - 10:30
utorak 9.4.2019., 11:00 - 11:30
utorak 9.4.2019., 12:00 - 12:30
utorak 9.4.2019., 13:00 - 13:30
utorak 9.4.2019., 17:00 - 17:30
utorak 9.4.2019., 18:00 - 18:30

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
Igrokaz

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
O-339

Detalji:

Najmlađi posjetitelji Odjela za biotehnologiju moći će se na interaktivan i zabavan način upoznati s
osnovnim vrstama stanica mozga. Trajanje igrokaza (cca 15 min) prilagođeno je najmlađima
(vrtićki uzrast i niži razredi osnovne škole) nakon čega slijede pitanja i igra.

Biografija:

Jelena Ban rođena je u Rijeci. Diplomirala je molekularnu biologiju na Sveučilištu u Trstu, a
doktorirala 2007. na Međunarodnoj školi za napredne studije (International School for Advanced
Studies, SISSA/ISAS) u Trstu, gdje je kao poslijedoktorandica nastavila znanstvenoistraživački rad
na polju neuroznanosti. Od 2016. je docentica na Odjelu za biotehnologiju.
Zrinko Baričević završio je diplomski sveučilišni studij Biotehnologija u medicini i trenutno je
doktorand poslijediplomskoga studija Medicinska kemija na Odjelu za biotehnologiju.

Napomena:

za organizirane grupe i škole (prijave i rezervacija termina kod Andree Kaštelan – e-adresa andrea.kastelan@uniri.hr, tel: 051/406-525 (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 9 do 12 sati) i 051/584-768 (utorkom od 9 do 12 sati))