Laboratorij diskretne matematike - Voditeljice: Sara Ban, Marija Maksimović

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:00 - 17:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
Pokazni pokusi i demonstracije

Lokacija:
O-363