Sličnosti u indikatorima starenja između ljudi i vinskih mušica - Voditeljice: Rozi Andretić Waldovski, Ana Filošević

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 15:00 - 15:15
utorak 9.4.2019., 16:00 - 16:15
utorak 9.4.2019., 17:00 - 17:15
utorak 9.4.2019., 18:00 - 18:15

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
Pokazni pokusi i demonstracije

Publika:
7., 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija

Lokacija:
O-234

Detalji:

Laboratorij za genetiku ponašanja bavi se istraživanjima genetskih osnova razvoja ovisnosti o
psihostimulansima. Kako bismo mijenjali aktivnost gena i istraživali njihov utjecaj na ponašanje, u
radu se koristimo jednim od najboljih laboratorijskih modelnih organizama vinskom mušicom –
Drosophila melanogaster. Posjetitelji će vidjeti kako se uzgajaju vinske mušice, kako izgledaju
ispod mikroskopa, na koji se način objektivno mogu mjeriti razna ponašanja te će saznati niz
zanimljivosti o biologiji vinske mušice. Najvažnije, posjetiteljima će se objasniti zašto i kako tako
malen i naizgled od nas različit organizam omogućuje značajna otkrića koja unapređuju
razumijevanje ljudske biologije i raznih bolesti.

Biografija:

Rozi Andretić Waldowski je 1985. g. diplomirala u području psihologije na Filozofskom fakultetu u
Rijeci, a 2000. g. u SAD-u doktorirala u području biologije (University of Virginia, Charlottesville,
VA). Tijekom svoje karijere radila je kao školski psiholog, a nakon studija u SAD-u nastavila je
ondje i stručno usavršavanje (The Neurosciences Institute u San Diego, CA). Po povratku u
Hrvatsku od 2008. g. najprije radi kao predavač na Odsjeku za psihologiju u Rijeci, a od 2011. g.
kao voditelj Laboratorija za genetiku ponašanja i predavač na Odjelu za biotehnologiju. Do sada je
bila voditeljicom nekoliko HRZZ-ovih projekata, mentoricom velikog broja studenata i aktivno se
bavi popularizacijom znanosti. Surađuje sa znanstvenicima iz cijeloga svijeta kojima je zajednički
interes razumijevanje funkcije mozga u kontroli ponašanja.
Ana Filošević završila je preddiplomski i diplomski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju je znanstvenu karijeru počela na području kemije
kompleksnih spojeva prijelaznih metala, a 2018. doktorirala je na Sveučilištu u Rijeci u
interdisciplinarnom području biotehnologije u biomedicini. Trenutno je poslijedoktorandica na
Odjelu za biotehnologiju u Laboratoriju za bihevioralnu genetiku. Bavi se proučavanjem mjerljivih
oblika ponašanja povezanih s ovisnostima te njihove genetske pozadine na modelnom organizmu
vinske mušice.