Detekcija kozmičkih zraka - Voditelj: Mateo Paulišić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:30 - 13:00

Organizacija:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
Pokazni pokusi i demonstracije

Lokacija (prostorija):
O-121

Detalji:

Ponekad je teško razumjeti fizičare: govore apstraktnim jezikom, govore o pojavama koje nitko nije
vidio, gledaju daleko u svemir, a često ni sami nisu sigurni u vlastite teorije. Nasreću, neke od
apstraktnih stvari o kojima govore moguće je vrlo lako pokazati korištenjem uobičajene opreme za
kućanstvo – akvarija, termofora, alkohola i veoma hladnoga suhog leda.
U podzemlju CERN-a (Ženeva, Švicarska) nalazi se velik tunel kroz koji fizičari tjeraju male
čestice u sudare pri ekstremno velikim brzinama. Iz tih sudara ogroman broj čestica velikih energija
leti na sve strane, pa su oko tunela postavljeni detektori. U ovom pokaznom eksperimentu vidjet
ćete jednostavan model jednoga takvog detektora – oblačnu komoru, koju uz malo truda možete
napraviti i u svom domu.
Naime, većina je elementarnih čestica električki nabijena, pa kad prolaze kroz neki materijal (zrak,
vodu, plin) pri dovoljno velikim brzinama mogu u tom materijalu ostaviti svoj trag. Zaista je
fascinantno vidjeti svojim očima trag nabijene elementarne čestice, a u oblačnoj su komori vidljivi
upravo ti tragovi. Ono što je još fascinantnije je kako električki nabijene čestice velikim brzinama
stalno prolaze kroz atmosferu, pa čak i kroz nas. Izvor je tih čestica kozmičko zračenje, koje uz
oblačnu komoru iz nevidljive apstraktne pojave postaje vidljivo – pred našim očima!

Biografija:

Mateo Paulišić student je doktorskoga studija i asistent na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci.
Zanimaju ga gravitacija i kvantna teorija polja te način na koji bi one mogle biti povezane. trenutno
Kao asistent drži nastavu na nekoliko kolegija. Osim fizike, raduju ga glazba, slobodno penjanje i
putovanja.