Laboratorij za elementnu mikroanalizu - Voditelj: Darko Mekterović

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:00 - 14:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
Laboratoriji otvoreni za razgled

Lokacija:
O-022

Detalji:

Radionica će se održavati u Laboratoriju za elementnu mikroanalizu (LEMA). Sudionicima će biti
prezentirani osnovni principi fluorescencije rendgenskoga zračenja, XRF tehnika te sastavni
dijelovi eksperimentalnoga postava i priprema uzoraka. Snimit će se predmeti iz svakodnevne
uporabe te će se analizirati pripadni XRF spektri. Sudionici će uvidjeti prednosti ove analitičke
tehnike, poput multielementnosti (elementi od Si do Pb), osjetljivosti, velikoga dinamičkog raspona
(od ppm do %), male površine uzorka (promjeri manji od µm), pozicijske osjetljivosti,
nedestruktivnosti (uzorci nakon snimanja nisu uništeni), kratkoga trajanja analize (od 5 do 60 min)
te minimalne pripreme uzorka (nije potrebna kemijska obrada uzoraka).

Biografija:

Doc. dr. sc. Darko Mekterović diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, a na istoj je instituciji doktorirao iz područja eksperimentalne fizike
elementarnih čestica. U tom razdoblju bio zaposlen na Institutu „Ruđer Bošković“. Poslijedoktorsko
je usavršavanje proveo od 2009. do 2012. na National Central University (Tajvan) s trajnim
boravkom na CERN-u. Od 2015. docent je na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Voditelj je

Laboratorija za elementnu mikroanalizu. Područje su njegova znanstvenog istraživanja razvoj i
primjena nuklearnih analitičkih tehnika (XRF, PIXE i sl.) s najvažnijom primjenom na analizi
elementnoga sastava lebdećih čestica.

Napomena:

Za grupne posjete laboratorijima OF i NANORI (Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci) upiti, prijave i rezervacije na e-adresu ipoljancic@phy.uniri.hr.