Laboratorij za pretražnu elektronsku mikroskopiju - Voditeljice: Ivana Kavre Piltaver i Ivana Jelovica Badovinac

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 9:00 - 11:00

Organizacija:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
Laboratoriji otvoreni za razgled

Lokacija (prostorija):
O-120

Detalji:

Laboratorij za pretražnu elektronsku mikroskopiju zajednički je laboratorij Odjela za fiziku i Centra
za mikro- i nanoznanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci. Kroz praktične ćemo primjere učenicima
predstaviti pretražni elektronski mikroskop (scanning electron microscope, SEM) japanskog
proizvođača JEOL, nabavljen 2015. godine u okviru projekta „Razvoj istraživačke infrastrukture na
kampusu Sveučilišta u Rijeci”, koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj. Posjetitelji će saznati kako nastaje slika uzorka, kako se pripremaju različiti
uzorci te kako izgleda svijet koji nas okružuje uvećan do 1 000 000 puta, a upoznat će se i s
primjenom ovog mikroskopa u analizi tankih filmova i bioloških materijala.

Biografija:

Ivana Jelovica Badovinac rođena je 1978. godine u Dubrovniku. Završila je Gimnaziju Andrije
Mohorovičića u Rijeci, prirodoslovno-matematički smjer, te je 2001. godine stekla diplomu
profesorice matematike i fizike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Titulu doktorice
znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika, stekla je 2011. godine obranom doktorske
disertacije Photophysical properties and relaxational dynamics of porphyrin systems na
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je zaposlena kao docentica na
riječkom Odjelu za fiziku i u Centru za mikro- i nanoznanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci.

Napomena:

Za grupne posjete laboratorijima OF i NANORI (Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci) upiti, prijave i rezervacije na e-adresu ipoljancic@phy.uniri.hr.