Interaktivna igraonica za najmlađe: Što je krv? - Antonija Jurak Begonja, Ivana Bertović, Ana Bura

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 18:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
Zaigrajmo...

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
O-235

Detalji:

Interaktivna igraonica za naše najmlađe. Ogrebotine, posjekotine, ranice naša su svakodnevica. No
jeste li se ikada pitali od čega se sastoji krv? Dobar je način upoznavanja sastava krvi igra
kuglicama koje imaju različite zadaće: prenose kisik, bore se s mikrobima ili pomažu pri
zacjeljivanju rana.

Biografija:

Antonija Jurak Begonja rođena je 1976. g. u Zadru, gdje je završila prirodoslovno-matematičku
gimnaziju. Diplomirala je 2000. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, smjer medicinska
biokemija. Dobitnica je Rektorove nagrade (1999.) i dva puta stipendije CEEPUS za studijski
boravak na Institutu kliničke kemije Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska, 1999.) te na Farmaceutskom
fakultetu Hradec Kralove Karlovoga sveučilišta (Češka, 2001.). Kao znanstveni novak bavila se
povezanošću polimorfizama koagulacijskih faktora s bolestima krvožilja na Kliničkom zavodu za
kemiju KB „Sestre milosrdnice“ (2000.). Godine 2004. odlazi na doktorat na Institut kliničke
biokemije i patobiokemije Sveučilišta u Wuerzburgu (Njemačka), gdje 2007. brani doktorsku
disertaciju “NO/cGMP and ROS Pathways in Regulation of Platelet Function and Megakaryocyte
Maturation“. Godine 2007. odlazi na poslijedoktorski studij na Brigham & Women's Hospital,
Harvard Medical School, Boston (SAD), u laboratorij prof. John Hartwiga, gdje se usavršava na
području razvojne biologije trombocita. Godine 2013. promovirana je u docenta na Odjelu za
biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci te nastavlja s istraživanjima signalnih putova u razvoju
megakariocita. Autorica je 16 znanstvenih radova citiranih u Pubmed-u, gostovala je kao pozvani
predavač na nekoliko skupova, bila je stipendistica programa Marie Curie FP7-COFUND
NEWFELPRO te je voditeljica međunarodnog projekta ICGEB i projekta Hrvatske zaklade za
znanost.

Ivana Bertović i Ana Bura završile su diplomski sveučilišni studij Biotehnologija u medicini i
upisale poslijediplomski studij Medicinska kemija na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.