Bojanje grafa - Nina Mostarac

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 14:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
predavanje

Lokacija:
O-028