Boje kristala - Robert Peter

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 11:00 - 12:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
predavanje

Lokacija:
O-028

Detalji:

Zašto kristal safira može biti plave, a rubin crvene boje, iako su oba materijala kristalinični oblici
aluminijeva oksida? Zašto je staklo prozirno, a željezo i većina drugih metala srebrnkasto-sive boje?
Odgovore na ova i slična pitanja potražit ćemo u predavanju „Boje kristala“.
 

Biografija:

Doc. dr. sc. Robert Peter rođen je u Rijeci 1984. godine, gdje je završio osnovnu školu i Srednju
školu za elektrotehniku i računarstvo. Diplomirao je 2008. godine na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Rijeci, čime je stekao zvanje profesora matematike i fizike. Godine 2015. doktorirao
je eksperimentalnu fiziku kondenzirane materije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao docent na Odjelu za fiziku i Centru za mikro- i nanoznanosti i
tehnologije Sveučilišta u Rijeci. Područje mu je znanstvenoga rada površinska fizika poluvodičkih
materijala i metala, primjena sinkrotronskog zračenja u karakterizaciji materijala, narastanje tankih
poluvodičkih filmova i njihova primjena u nanotehnologiji. Suautor je 30 znanstvenih radova.