Svjetleće stanice - Voditeljica: Željka Maglica

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 18:00

Mjesto održavanja:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7., 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija

Lokacija (prostorija):
O-239

Detalji

Fluorescentna mikroskopija jedna je od najvažnijih metoda za istraživanje stanica, a temelji se na
korištenju fluorescentnoga mikroskopa. On, za razliku od običnoga svjetlosnog mikroskopa, ima
mogućnost osvjetljavanja uzorka sa svjetlošću određene valne duljine (npr. plavom bojom) te
praćenje fluorescencije uzorka koje je u pravilu duže valne duljine (npr. zelene boje). Razvoj
fluorescentne mikroskopije revolucionirao je svijet stanične i molekularne biologije. Posjetitelji će
vidjeti veći broj fluorescentnih mikroskopa te će im biti prikazani filmovi snimljeni u tehnici time-
lapse, koji vizualiziraju različite stanične procese u živim bakterijskim stanicama, od prikaza
genske ekspresije do praćenja djelovanja antibiotika.

Biografija:

Željka Maglica rođena je u Rijeci. Diplomirala je molekularnu biologiju na Sveučilištu u Zagrebu, a
doktorirala na Sveučilištu ETH Zürich (Švicarska). Poslije doktorata pet se godina usavršavala na
Sveučilištu EPFL u Lausanneu (Švicarska). Po povratku u Rijeku zaposlila se na Odjelu za
biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, na kojem je pokrenula istraživanja bakterijskoga odgovora na
prebiotike i antibiotike.