Vinske mušice: tako sitne, a tako bitne! - Voditelji: Rozi Andretić Waldovski, Ana Filošević

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 15:00 - 19:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija

Lokacija:
Laboratorij za genetiku ponašanja: O-234

Detalji:

Laboratorij za genetiku ponašanja bavi se istraživanjima genetskih osnova razvoja ovisnosti o
psihostimulansima. Kako bi mijenjali aktivnost gena i istraživali njihov utjecaj na ponašanje, u
istraživanjima se koristimo jednim od najboljih laboratorijskih modelnih organizama, vinskom
mušicom (lat. Drosophila melanogaster). Posjetitelji će vidjeti kako se uzgajaju vinske mušice,
kako izgledaju ispod mikroskopa, na koji se način objektivno mogu mjeriti razna ponašanja te će
saznati niz zanimljivih informacija o biologiji vinske mušice. Najvažnije, posjetiteljima će se
objasniti zašto i kako tako malena i naočigled toliko različita od ljudskoga organizma mušica
omogućuje značajna otkrića koja unapređuju razumijevanje ljudske biologije i raznih bolesti.

Biografija:

Rozi Andretić Waldowski je 1985. g. diplomirala u području psihologije na Filozofskom fakultetu u
Rijeci, a 2000. g. u SAD-u doktorirala u području biologije (University of Virginia, Charlottesville,
VA). Tijekom svoje karijere radila je kao školski psiholog, a nakon studija u SAD-u nastavila je
ondje i stručno usavršavanje (The Neurosciences Institute u San Diego, CA). Po povratku u
Hrvatsku od 2008. g. najprije radi kao predavač na Odsjeku za psihologiju u Rijeci, a od 2011. g.
kao voditelj Laboratorija za genetiku ponašanja i predavač na Odjelu za biotehnologiju. Do sada je
bila voditeljicom nekoliko HRZZ-ovih projekata, mentoricom velikog broja studenata i aktivno se
bavi popularizacijom znanosti. Surađuje sa znanstvenicima iz cijeloga svijeta kojima je zajednički
interes razumijevanje funkcije mozga u kontroli ponašanja.
Ana Filošević završila je preddiplomski i diplomski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju je znanstvenu karijeru počela na području kemije
kompleksnih spojeva prijelaznih metala, a 2018. doktorirala je na Sveučilištu u Rijeci u
interdisciplinarnom području biotehnologije u biomedicini. Trenutno je poslijedoktorandica na
Odjelu za biotehnologiju u Laboratoriju za bihevioralnu genetiku. Bavi se proučavanjem mjerljivih
oblika ponašanja povezanih s ovisnostima te njihove genetske pozadine na modelnom organizmu
vinske mušice.
Franka Rigo stekla je titulu magistre biologije u biomedicini na Odjelu za biotehnologiju 2016. g.,
gdje je od 2019. g. na doktorskom studiju. Pod mentorstvom je doc. dr. sc. Rozi Andretić
Waldowski na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost gdje će izučavati na koji način
redukcijsko-oksidacije reakcije utječu na promjenu funkcije mozga uslijed konzumacije opojnih
droga. Osim talentirane znanstvenice Franka Rigo je i talentirana plesačica latinsko-američkih
plesova.