Imuni nadzor mozga u zdravlju i bolesti - Voditelji: Ivana Munitić, Marin Dominović, Nikolina Prtenjača

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 18:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7., 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija

Lokacija:
Laboratorij za molekularnu imunologiju: O-236

Detalji:

Laboratorij za molekularnu imunologiju bavi se istraživanjima značaja imunog sustava u procesu
neurodegenerativnih bolesti mozga, posebice amiotrofične lateralne skleroze (ALS). Posjetiteljima
ćemo predstaviti naša istraživanja na mišjim i staničnim modelima. Imuni sustav u mozgu puno je
važniji nego što se donedavno mislilo. Naime, dugotrajna je dogma bila da imune stanice ulaze u
mozak gotovo isključivo prilikom bolesti poput upale ili traume mozga, a danas znamo da je imuni
nadzor mozga važan i u zdravlju i u bolesti. Štoviše, prošle su godine opisane limfne žile koje izlaze
iz mozga premda se dugo mislilo da takvo nešto ne postoji. U našem laboratoriju izučavamo
doprinos imunosnog sustava pri nastanku ALS-a, vrlo teške bolesti koja dovodi do smrti neurona
koji reguliraju rad naših mišića. Trenutno za ALS nema lijeka i teško ju je dijagnosticirati. Štoviše,
ne zna se ni točan razlog nastanka te bolesti. Naš je cilj izučiti ulogu koju imuni sustav ima u
razvoju te bolesti.

Biografija:

Ivana Munitić je izvanredna profesorica na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
Medicinski fakultet u Zagrebu završila je 1997. godine i otada se bavi bazičnim istraživanjima.
Radila je kao znanstveni novak na Katedri za patofiziologiju u Zagrebu, na Nacionalnom institutu
za zdravlje (NIH) u Bethesdi (SAD) te Institutu Necker u Parizu (Francuska). U Parizu je branila i
doktorat iz područja imunologije. Područje su joj djelovanja različite stanice imunog sustava, poput
T-stanica, dendritičkih stanica, makrofaga i mikroglije. Od 2014. godine je na Odjelu za
biotehnologiju u Rijeci, gdje je uspostavila Laboratorij za molekularnu imunologiju te je voditeljica
kolegija Imunologija, Neuroimunologija te Metodologija znanstvenoistraživačkog rada.
Marin Dominović je poslijedoktorand na Odjelu za biotehnologiju. Doktorirao je 2016. godine na
Medicinskom fakultetu u Rijeci u području imunoloških mehanizama u tijeku rane trudnoće. Od
2016. je asistent na kolegijima Opća fiziologija i patofiziologija te Imunologija na Odjelu za
biotehnologiju.
Nikolina Prtenjača je doktorandica u Laboratoriju za molekularnu imunologiju na Odjelu za
biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Godine 2018. uspješno je završila diplomski interdisciplinarni
studij Biotehnologija u biomedicini na Odjelu za biotehnologiju. Trenutno provodi istraživanja u
području imunologije i neuroznanosti u sklopu projekta „Kontrola neurodegeneracije moduliranjem
sprege između upale i proteinopatije“.