Sve što ste oduvijek htjeli znati o virusima, ali niste imali koga pitati - Voditelji: Igor Jurak, Marina Pribanić Matešić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 18:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7., 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija

Lokacija:
Laboratorij za molekularnu virologiju: O-260

Detalji:

Laboratorij za molekularnu virologiju bavi se istraživanjem molekularne biologije herpes simpleks
virusa 1. U našem laboratoriju moći ćete vidjeti kakav učinak ima virus na stanice te uz to saznati
sve što vas zanima o virusu koji proučavamo.
Budući da se u svakodnevnom radu koristimo bakterijskim kulturama, pokazat ćemo vam kako
izgledaju bakterije na hranjivom agaru.
Ako koga zanima, može se poslužiti mikroskopom i pogledati kako pod velikim povećanjem
izgledaju pero, krila vinske mušice, korijen kose…

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Igor Jurak voditelj je Laboratorija za molekularnu virologiju, čiji je glavni interes
biologija herpesvirusa. Diplomirao je molekularnu biologiju na Sveučilištu u Zagrebu te nakon toga
istraživačku karijeru započeo na Institutu Ruđer Bošković. Doktorirao je na Sveučilištu u
Wuerzburgu (Njemačka) te se znanstveno usavršavao na Sveučilištu Harvard (SAD).

Marina Pribanić Matešić diplomirala je 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci, smjer
Sanitarno inženjerstvo. Trenutno se bavi istraživanjem molekula mikroRNA kod herpes simpleks
virusa 1.