Mozak pod povećalom - Voditelji: Igor Jurak, Marina Pribanić Matešić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 18:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7., 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija

Lokacija:
Laboratorij za molekularnu neurobiologiju: O-251

Detalji:

Laboratorij za molekularnu neurobiologiju bavi se istraživanjima živčanoga sustava sisavaca,
posebno molekularnim i staničnim osnovama neuroregeneracije i neurodegeneracije. U
istraživanjima se koristimo in vitro životinjskim modelima, od kojih su neki jedinstveni (oposum
Monodelphis domestica, koji u prva dva tjedna u potpunosti može obnoviti oštećeni živčani sustav),
kulture neuralnih matičnih stanica, nove nanomaterijale za njihov uzgoj te najmodernije tehnike
mikroskopiranja. Posjetitelji će vidjeti Laboratorij za staničnu i molekularnu biologiju te
najsuvremenije mikroskope Odjela za biotehnologiju.

Biografija:

Miranda Mladinić Pejatović je 1992. diplomirala molekularnu biologiju u Zagrebu, a 1997.
doktorirala na Međunarodnoj školi za poslijediplomske studije (International School for Advanced

Studies, SISSA /ISAS) u Trstu, gdje je nastavila svoj znanstvenoistraživački rad na polju
neuroznanosti. Od 2013. je profesor na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Voditeljica je
mnogobrojnih međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata, a od 2015. vodi projekt Hrvatske
zaklade za znanost.
Jelena Ban rođena je u Rijeci. Diplomirala je molekularnu biologiju na Sveučilištu u Trstu, a
doktorirala 2007. na Međunarodnoj školi za poslijediplomske studije (International School for
Advanced Studies, SISSA/ISAS) u Trstu, gdje je kao poslijedoktorand nastavila
znanstvenoistraživački rad na polju neuroznanosti. Od 2016. je docent na Odjelu za biotehnologiju.
Antonela Petrović, Ivana Tomljanović i Zrinko Baričević završili su diplomski sveučilišni studij
Biotehnologija u medicini i upisali poslijediplomski studij Medicinska kemija na Odjelu za
biotehnologiju.
Sanja Mikašinović je diplomandica, a Matea Ivaničić studentica preddiplomskoga sveučilišnog
studija Odjela za biotehnologiju.
Više o Laboratoriju za molekularnu neurobiologiju možete pronaći na stranici
http://neuroreg.uniri.hr/.