Što je krv? - Voditeljice: Antonija Jurak Begonja, Ivana Bertović, Ana Bura

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 18:00

Organizacija:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Laboratorij za hematopoezu: 0-235

Detalji:

Razvoj trombocita – od matične stanice do trombocita:
- Kako izgleda krv pod mikroskopom?
- Gdje nastaje krv? Koštana srž pod mikroskopom i u kulturi stanica.
- Izložba slika razvojnih stadija megakariocita konfokalnom mikroskopijom.
Prilagođeno vrtićkom uzrastu i nižim razredima osnovne škole 1 , višim razredima osnovne škole i
srednjoškolcima 2 i ostalim zainteresiranima 3 .

Biografija:

Antonija Jurak Begonja
Antonija Jurak Begonja rođena je 1976. g. u Zadru, gdje je završila prirodoslovno-matematičku
gimnaziju. Diplomirala je 2000. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, smjer medicinska
biokemija. Dobitnica je Rektorove nagrade (1999.) i dva puta stipendije CEEPUS za studijski
boravak na Institutu kliničke kemije Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska, 1999.) te na Farmaceutskom
fakultetu Hradec Kralove Karlovoga sveučilišta (Češka, 2001.). Kao znanstveni novak bavila se
povezanošću polimorfizama koagulacijskih faktora s bolestima krvožilja na Kliničkom zavodu za
kemiju KB „Sestre milosrdnice“ (2000.). Godine 2004. odlazi na doktorat na Institut kliničke
biokemije i patobiokemije Sveučilišta u Wuerzburgu (Njemačka), gdje 2007. brani doktorsku
disertaciju “NO/cGMP and ROS Pathways in Regulation of Platelet Function and Megakaryocyte
Maturation“. Godine 2007. odlazi na poslijedoktorski studij na Brigham & Women's Hospital,
Harvard Medical School, Boston (SAD), u laboratorij prof. John Hartwiga, gdje se usavršava na
području razvojne biologije trombocita. Godine 2013. promovirana je u docenta na Odjelu za
biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci te nastavlja s istraživanjima signalnih putova u razvoju
megakariocita. Autorica je 16 znanstvenih radova citiranih u Pubmed-u, gostovala je kao pozvani
predavač na nekoliko skupova, bila je stipendistica programa Marie Curie FP7-COFUND
NEWFELPRO te je voditeljica međunarodnog projekta ICGEB i projekta Hrvatske zaklade za
znanost.