Igre za poticanje algoritamskoga razmišljanja

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:30 - 14:00

Mjesto održavanja:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Osnovna škola

Lokacija (prostorija):
O-365

Detalji

Cilj je radionica uputiti na mogućnosti primjene obrazovnih igara za poticanje
algoritamskoga načina razmišljanja kod učenika u svrhu pripreme za kasnije učenje
programiranja. Igranjem obrazovnih igara učenici mogu usvajati koncepte iz programiranja
(slijed koraka, varijabla, petlja, uvjet) i koncepte računalnoga, algoritamskoga razmišljanja
(dekompozicija, prepoznavanje uzoraka, apstrakcija i algoritam).
Na radionicama će učenici imati priliku osmišljavati i izrađivati igre za poticanje
algoritamskoga načina razmišljanja, a pritom će se koristiti programskim jezikom Scratch.
Radionice su namijenjena učenicima osnovnih škola, a održavaju se pod vodstvom
članova tima Erasmus+ projekta GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking. U
izvođenju radionica sudjeluju i studenti Odjela za informatiku: Arijan Mačkić, Mateo
Mahmutović, Karolina Mesić, Kristina Tonković, Sara Ursić Budim i Marija Damijanić te

studenti Odjela za matematiku: Nikola Filipović, Dinka Ivanović, Ivana Majstorović, Josipa
Matešić, Kristina Pedić i Anamari Vašarević.