Križaljke sudoku i kakuro - Ivana Hudoletnjak, Natali Vretenar, Dora Barišić, Nikola Filipović

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 17:00 - 18:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Osnovna škola

Lokacija:
O-355

Detalji:

Učenici će se igrati popunjavajući križaljke sudoku i kakuro.

Napomena:

za škole (prijava i rezervacija termina na e-adresi math@math.uniri.hr ili na telefon 051/584-650)