Fibonacci, zečevi i pčele - Veni Žitko, Silvije Vukušić, Marija Šulog, Marija Damijanić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 17:00 - 18:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Osnovna škola

Lokacija:
O-360

Detalji:

Razmotrit će se zanimljivosti o Fibonaccijevim brojevima, njihovo pojavljivanje u prirodi,
Fibonaccijev trik...

Napomena:

za škole (prijava i rezervacija termina na e-adresi math@math.uniri.hr ili na telefon 051/584-650)