Linearno programiranje – potraga za najboljim rješenjem - Maja Špiranec, Kristina Jurjak, Maša Blečić, Ivana Gložinić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 14:00

Organizacija:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Srednja škola

Lokacija (prostorija):
O-356

Detalji:

Učenici će se kroz primjere iz stvarnog života u kojima se traži optimalno rješenje upoznati
s konceptima linearnoga programiranja. Tako će se uvjeriti u svakodnevnu prisutnost
matematike u svijetu koji nas okružuje.

Napomena:

za škole (prijava i rezervacija termina na e-adresi math@math.uniri.hr ili na telefon 051/584-650)