Tajne šifriranja - Vedrana Mikulić Crnković, Ivona Novak

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:00 - 13:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija

Lokacija:
O-356

Detalji:

Šifriranje je pretvaranje izvornog teksta u šifrirani tekst po određenom ključu. Otkada
postoji civilizacija, postoji i potreba za šifriranjem. U ovoj ćemo radionici prikazati kratak
vremeplov šifriranja. Počet ćemo od toga kako je šifrirao Cezar, pokazat ćemo kako je
radila Enigma, a na kraju ćemo spomenuti i kako se šifrira u današnje vrijeme.

Napomena:

za škole (prijava i rezervacija termina na e-adresi math@math.uniri.hr ili na telefon 051/584-650)