Subotnje jutro uz fiziku, voditelji: voditelji: Nataša Erceg, Patricija Nikolaus, Ivica Aviani, Marin Karuza, Vanja Radolić, Tomislav Jurkić, Aleš Omerzu, Petar Jelača, Lejla Jelovica

Datum i vrijeme:
subota 13.4.2019., 9:00 - 13:00

Organizator:
Kampus Trsat, Zgrada sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7., 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija

Detalji:

Subotnje jutro uz fiziku program je popularizacije fizike učeničkim laboratorijskim istraživanjima
koje vode domaći znanstvenici i stručnjaci iz različitih područja fizike. Vježbe se temelje na
sadržajima mehanike, termodinamike, magnetizma, valne optike, moderne fizike i astrofizike.
Podrazumijevaju aktivno uključivanje učenika u postupke predviđanja, mjerenja, organiziranja,
opisivanja, objašnjavanja, zaključivanja, razmatranja mogućnosti primjene, prezentacije te rasprave
o eksperimentalnim rezultatima. Time se prevladava tradicionalan nastavni pristup te se učenicima
omogućava razvoj kritičkoga mišljenja.
Nastavnici fizike imaju mogućnost stručnog usavršavanja za vođenje laboratorijskih vježbi u
nastavi neposrednim uvidom u njihovu izvedbu, učeničkim refleksijama o radu unutar Projekta te
raspravama sa znanstvenicima i stručnjacima iz različitih područja fizike.
Uz istraživački usmjerene laboratorijske vježbe održat će se dva znanstveno-popularna predavanja
pod naslovima „Halo duga“ i „U potrazi za fundamentalnim zakonima fizike“, s ciljem upoznavanja
sa suvremenim znanstvenim dostignućima iz fizike.

Biografija:

Nataša Erceg rođena 5. srpnja 1973. u Amsterdamu, diplomirala je (1998.) na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekla zvanje profesor matematike i fizike, magistrirala (2006.) na
Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz didaktike prirodnih znanosti (usmjerenje: fizika) na
Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu i doktorirala
(2013. g.) iz metodičkih znanosti polja fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u
Sarajevu. Nakon 10-godišnjeg iskustva rada u osnovnoj i srednjoj školi (1999. – 2009.), u okviru
kojega je sudjelovala kao mentorica, organizatorica i članica stručnih povjerenstava na raznim
razinama učeničkih natjecanja iz fizike, te je bila voditeljica Međužupanijskoga stručnog vijeća za
nastavnike fizike, zaposlila se (2009.) na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Na Odjelu i danas
radi kao docentica iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja fizike, te obavlja funkciju
zamjenice pročelnika. Nositeljica je grupe metodičkih kolegija, a područje njezina znanstvenog
interesa uključuje modeliranje nastave fizike i eksperimentalno proučavanje njenih učinaka s ciljem
nalaženja efikasnih metoda poučavanja. Kontinuirano radi na popularizaciji nastave fizike,
stručnom usavršavanju nastavnika fizike, a posljednjih godina i na unaprjeđivanju kvalitete
sveučilišne nastave fizike. Sudjelovala je u izradi prijedloga predmetnog kurikuluma za Fiziku.

Napomena:

Radionice su zatvorenog tipa za prethodno prijavljene učenike.