Hrvoje Šikić: Kako matematika pomaže medicini?

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 18:30 - 19:30

Organizator:
Hrvatski kulturni dom na Sušaku

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole, opća populacija

Detalji:

Suradnjom je timova sa Sveučilišta u Zagrebu (voditelj Hrvoje Šikić) i sa Sveučilišta
Washington iz St. Louisa, SAD (voditelj Steven Bassnett) ostvaren prvi model rasta leće u
oku miševa koji uspješno prati rast leće kroz cijeli život. Na predavanju ćemo predstaviti
osnovne rezultate ove suradnje. Hrvatski tim u ovoj suradnji financiran je EU FP7
projektom PIOF-GA-2013-622890-MoLeGro.
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=49677&caller=FP

Biografija:

Hrvoje Šikić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Matematičkom odsjeku PMF-a
Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 1986. g. na Sveučilištu u Zagrebu, a doktorirao 1993.
g. na Sveučilištu Florida, Gainesville, SAD. Bavi se teorijom vjerojatnosti i matematičkom
analizom, a posljednjih nekoliko godina i primjenama matematike u biomedicini i
ekonomiji. Vodio je i sudjelovao u radu nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih
projekata (EU-REA, Marie Curie IOF, NSF, NIH, MZOŠ). Obavljao je i više nastavnih i
organizacijskih dužnosti na odsjeku, fakultetu i sveučilištu.