Bojom i crtom do opuštanja, voditeljice: Tanja Sudiskas i Sanda Šoić

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 17:00 - 18:30
petak 12.4.2019., 17:00 - 18:30

Organizator:
Malac Genijalac

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole

Detalji:

Dana 11. travnja 2019. u 17.30 predavanje i radionica fraktalnog crtanja za odrasle, a 12.
travnja 2019. u 17.00 radionica fraktalnog crtanja za djecu 4. – 8. razred osnovne škole.
Oba su događanja uz prethodnu najavu.
Zanima vas kako se crtanjem na specifičan način izrađuje i potom boja vlastita kreativna
bojanka?
Prikazat ćemo vam fraktale u prirodi i matematici, a potom se zabaviti i opustiti dok crtamo
i bojimo vlastiti crtež.
Crtanjem fraktalnih crteža razvijamo maštu i kreativnost, finu motoriku, pamćenje za
učenje te pozitivno utječemo na svoje emocionalno stanje.
Fraktalno je crtanje forma art-terapije koju je osmislila Tanzilia Polujahtova, klinička
psihologinja i obiteljska psihoterapeutkinja.
Predznanje i likovni talent nisu potrebni za sudjelovanje u radionici.
Uronite u boje i uživajte!

Voditeljice su održale predavanje i radionicu fraktalnoga crtanja na Županijskom stručnom
vijeću stručnih suradnika edukacijsko-rehabilitacijskoga profila u osnovnim školama.

Biografija:

Tanja Sudiskas, prof. socijalni pedagog, zaposlena je u OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ u
Opatiji na mjestu stručnog suradnika. Završila je edukaciju Uvod u metodu fraktalnog
crteža (1. i 2. dio) te vodila radionice fraktalnog crtanja i oslikavanja pernica s učenicima
od 5. do 8.razreda.


Sanda Šoić, mag. paed. socijalni pedagog zaposlena je u OŠ „Zamet“ na mjestu stručnog
suradnika. Završila je edukaciju Uvod u metodu fraktalnog crteža (1. i 2. dio) te je
učenicima osnovne škole vodila radionice fraktalnoga crtanja kao metode opuštanja.

Napomena:

Radionica je uz prethodnu najavu na sandasoic@yahoo.co.uk.