Željka Peršurić: Oboji hranu za bolje zdravlje

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 18:00 - 19:00

Organizator:
Zavičajni muzej Drenove

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole, opća populacija

Detalji:

Zašto su nam boje u voću i povrću bitne? Što se krije iza tih boja? Odgovore na ova i
mnoga druga pitanja vezana uz hranu i boje otkrit će predavanje „Oboji hranu za bolje

zdravlje“. Predavanje će dati uvid u pravilan način prehrane, zašto i koliko voće i povrće
mora biti zastupljeno u našoj prehrani te zašto je bitno jesti šaroliko.

Biografija:

Željka Peršurić završila je preddiplomski i diplomski studij nutricionizma na Prehrambeno-
biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ubrzo nakon studija zaposlila se na
Sveučilištu u Rijeci, najprije u Centru za mikro i nano znanosti i tehnologije, a zatim na
Odjelu za biotehnologiju. Na istom je sveučilištu 2018. godine doktorirala u
interdisciplinarnom području biotehnologija u biomedicini. Bavi se proučavanjem
autentičnosti hrane i bioaktivnim komponentama iz hrane, s posebnim naglaskom na
primjenu metoda masene spektrometrije.