Zlata Tomljenović: Sinestezija u umjetnosti – piktoralna transpozicija međumodalnoga iskustva

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 17:00 - 18:00

Organizator:
Kampus Trsat, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole, opća populacija

Detalji:

U predavanju će biti riječi o fenomenu sinestezije kao spontanoga perceptivnog iskustva koje
nastaje subjektivnim udruživanjem različitih osjeta, na način da podražaj jednog osjetila izaziva
nadraženost drugog osjetila. Također, govorit će se o neuropsihološkim osnovama sinestezije,
njezinim osnovnim značajkama, vrstama i modalitetima, načinima manifestiranja te o povezanosti
sinestezije i umjetnosti (naročito glazbene i likovne). Navest će se primjeri likovnih umjetnika –
poznatih slikara sinestetičara, koji su svoje iskustvo sinestezijskog doživljaja transponirali u vlastit
likovni izričaj.

Biografija:

Zlata Tomljenović rođena je 1969. godine u Rijeci. Godine 1994. diplomirala je na Pedagoškom
fakultetu u Rijeci odsjek Likovna kultura. Poslijediplomski studij restauracije i konzervacije pri
Akademiji za likovnu umjetnost i oblikovanje u Ljubljani završila je 2006. godine, čime je stekla
akademski stupanj magistra umjetnosti. Obranom doktorske disertacije na Pedagoškom fakultetu u
Ljubljani, studijski program Obrazovanje učitelja i edukacijske znanosti, smjer Poučavanje na
području umjetnosti, 2014. stekla je akademski stupanj doktora znanosti.
Od 2008. godine zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, trenutno u zvanju
docentice (za područje likovnih umjetnosti i metodiku likovne kulture). Autorica je i suautorica
nešto manje od 20 znanstvenih radova. Njezin je znanstveni interes vezan za područje kreativnosti,
interaktivnog pristupa učenju i poučavanju, nastavnih strategija i metoda u kontekstu nastave
likovne kulture, stručnih i profesionalnih kompetencija učitelja i njihova profesionalnog razvoja.
Bavi se slikarstvom, kiparstvom, izradom keramike, vodi likovne radionice za djecu i odrasle te
sudjeluje u likovnim projektima, izložbama i simpozijima u zemlji i inozemstvu.