Od „crnih“ fosilnih goriva prema „zelenim“ obnovljivim izvorima energije, voditelji: Ljerka Cerović, Dario Maradin, Ana Malnar

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 12:30 - 13:30

Organizacija:
Osnovna škola „Kantrida“

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5., 6., 7., 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Detalji:

U predavanju će se prezentirati i analizirati različite energetske resurse kojima se, ovisno o
utjecaju na okoliš, pridaju različite boje. U tom kontekstu, osnovna podjela energetskih
resursa može ići u pravcu njihove klasifikacije na „crne“ fosilne resurse, odnosno goriva, i
„zelene“, obnovljive izvore energije.
Intenzivno onečišćenje okoliša, prvenstveno zraka, i to upotrebom smeđega i crnoga
ugljena započinje krajem 18. st., odnosno pojavom prve industrijske revolucije i izumom
parnog stroja i parobroda, nastavlja se u 19. st. sa željeznicom i drugim izumima tog doba,
a kulminira u 20. st. iskorištavanjem nafte i prirodnoga plina. Nafta može biti od svijetložute
do tamnosmeđe boje, dok je prirodni plin bez boje, no može izgarati plavom bojom, a ako
nema dovoljno zraka, žućkastim ili crvenkastim nijansama. Posljednjih se desetljeća javlja
ekološka osviještenost, pri čemu do izražaja dolaze čiste tehnologije i veća iskorištenost
energije. Sve veći značaj dobivaju alternativni, održivi izvori energije, poput žute energije
Sunca, zelenkastoplave energije vjetra, zelene geotermalne energije ili srebrnkastoplave
energije vodenih tokova i oceana.
U okviru teme prezentirat će se obilježja te prednosti i nedostaci „crnih“ fosilnih goriva i
„zelenih“ obnovljivih izvora energije. Kroz zanimljive primjere iz Hrvatske i svijeta upozorit
će se na mnogobrojne implikacije različitih energetskih resursa na razvoj gospodarstva i
društva općenito.

Napomena:

Radionica i kviz su zatvorenoga tipa.