Sanja Barić: Boje u pravu: vladavina ili privid daltonizma?

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 19:30 - 20:30

Organizacija:
Kampus Trsat, Akvarij

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole, opća populacija

Biografija:

Dr. sc. Sanja Barić redovita je profesorica na Pravnom fakultetu u Rijeci. Na toj je sastavnici
riječkoga sveučilišta predstojnica Katedre za ustavno pravo, a na razini Sveučilišta u Rijeci obavlja
dužnost prorektorice za studije i studente. Kao nastavnica i znanstvenica prof. dr. sc. Barić predaje i
znanstveno se bavi ustavnim pravom, pravom neprofitnih organizacija i antidiskriminacijskim
pravom. Bila je istraživačicom na više međunarodnih i nacionalnih znanstvenih projekata.
Vanjska je članica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Članica je
Hrvatske udruge za ustavno pravo, kojoj je bila predsjednicom od 2015. do 2017. godine, Udruge
za razvoj visokog školstva Universitas te stručna suradnica Akademije pravnih znanosti. Članica je
Vijeća za mir i ljudska prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.