Petra Đomlija: Od laserskoga skeniranja iz zraka do kartiranja krajolika – istraživanje u boji

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 18:30 - 19:30

Organizator:
Kampus Trsat, Akvarij

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole, opća populacija

Detalji:

Na predavanju se posjetitelje upoznaje s laserskim skeniranjem iz zraka, suvremenom
tehnologijom prikupljanja visinskih podataka koja omogućuje vizualizaciju površine Zemlje
u visokoj rezoluciji, a znanstvenicima prepoznavanje njezinih najsitnijih detalja. Što su to
morfometrijske karte? Zašto se izrađuju u različitim bojama te kako se njihovom vizualnom
analizom mogu prepoznavati i kartirati krajolici? Kao gotovo sve u geološkoj znanosti, tako
se rezultati i ovakvih istraživanja prikazuju različitim bojama, svojstvenim za
geomorfološke oblike, pojave i krajolike.

Biografija:

Petra Đomlija rođena je 10. veljače 1981. u Zagrebu. Diplomirala je 2005. godine, a
doktorirala je 2018. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu. Na Zavodu za hidrotehniku i geotehniku Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u
Rijeci zaposlena je od 2011. godine. Nositeljica je kolegija Primijenjena geologija, a kao
suradnica sudjeluje u izvođenju nastave na još nekoliko kolegija na preddiplomskom i
diplomskom studiju. Znanstveni su joj interesi vezani uz inženjersku geologiju i
geomorfologiju, naročito uz daljinska istraživanja i kartiranje geomorfoloških procesa
klizanja i erozije primjenom tehnologije LiDAR. U okviru se doktorskoga istraživanja bavila
identifikacijom i kartiranjem aktivnih geomorfoloških procesa Vinodolske udoline u
Primorsko-goranskoj županiji.