Ivna Kavre Piltaver: Boje na makroskali i mikroskali

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 12:00 - 13:00

Organizator:
Gradska vijećnica, Korzo 16

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7., 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija

Detalji:

Kako nastaje duga i zašto su mjehurići sapuna tako šareni? Kako objasniti upečatljive boje leptira i
zašto dijamanti svjetlucaju? U ovom ćete predavanju dobiti odgovore na ova i mnoga druga pitanja.
Većina onoga što znamo o svijetu oko sebe utvrđeno je zahvaljujući našem vidu. Osjet boje u oku
izaziva elektromagnetsko zračenje određenih valnih duljina odnosno različite se valne duljine vide
kao drugačije boje. Koristeći osnovne zakone optike poput loma i odbijanja svjetlosti te fenomena
interferencije i ogiba objasnit ćemo mnoštvo pojava iz svakodnevnoga života.

Biografija:

Ivna Kavre Piltaver rođena je u Rijeci, gdje je završila osnovnu i srednju školu na talijanskom
jeziku. Nakon završenog studija fizike i matematike na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci upisala
je doktorski studij na Fakultetu za matematiku i fiziku Sveučilišta u Ljubljani, gdje je doktorirala
2014. godine. Tijekom i nakon doktorskog studija usavršavala se i sudjelovala na raznim
seminarima i konferencijama diljem Europe. Trenutno je zaposlena na Odjelu za fiziku Sveučilišta
u Rijeci i u Centru za mikro- i nanoznanosti i tehnologije kao docent. Znanstvena istraživanja
obavlja u Centru za mikro- i nanoznanosti i tehnologije. Od 2018. voditeljica je Laboratorija za
pretražnu elektronsku mikroskopiju. Uz znanstveni rad sudjeluje u sveučilišnoj nastavi i na
području popularizacije fizike.