Tina Bosner: Digitalne slike

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 11:00 - 12:00

Organizator:
Gradska vijećnica, Korzo 16

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7., 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija

Detalji:

Da bismo se u digitalnom svijetu mogli koristiti bojama, važno je kvantificirati pojedine
boje, tj. dodijeliti im neke brojčane vrijednosti. U tu je svrhu razvijeno nekoliko modela
kojima se pokušava dobiti kontrola nad bojama, i koji će biti prikazani u prvom dijelu
predavanja. Nadalje, opisat ćemo kako nastaje slika u senzoru digitalnog fotoaparata i
zatim objasniti neke vrste procesiranja slika, poput promjene razlučivosti slike, zumiranje
itd.

Biografija:

Dr. sc. Tina Bosner rođena je 8. srpnja 1973. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu.
Godine 1992. upisuje studij za inženjera matematike na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta u Zagrebu, na kojemu u trećoj godini studija bira smjer Primijenjene
matematike. U listopadu 1997. uspješno je diplomirala te upisala Poslijediplomski studij
matematike. Od veljače 1998. zaposlena je na Matematičkom odjelu u Zavodu za numeričku
matematiku i računarstvo (danas Zavod za numeričku matematiku i znanstveno računanje), gdje je
danas u zvanju docenta (od 2009. god.). Magistrirala je u travnju 2002., a doktorirala u veljači 2006.
kod prof. dr. sc. M. Rogine. Od 2003. do 2007. godine držala je nastavu iz predmeta Matematičke
metode i modeli na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“ iz Zaprešića.