Zemljane boje Laboratorija za geotehniku

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 12:00 - 14:30

Organizator:
Kampus Trsat, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole, opća populacija

Detalji:

U sklopu aktivnosti održat će se interaktivno predavanje u Laboratoriju za geotehniku na
Građevinskom fakultetu u Rijeci na temu prirodnih materijala koji se koriste u graditeljstvu.
Tijekom predavanja posjetitelji će moći pobliže upoznati različite vrste geoloških materijala
te dobiti odgovore na pitanja poput onih zašto granit može biti ružičast, vapnenac bijel, a
tlo sivo, smeđe ili crveno. Boje ovih prirodnih materijala koji se često koriste u graditeljstvu
također nam sugeriraju i na neka druga njihova svojstva, koja se moraju ispitati kada se na
njima želi graditi.
Posjetitelji će također moći sudjelovati u izvođenju pokusa kojima se u suvremenoj praksi
utvrđuju fizička i inženjerska svojstva različitih stijena i tala, uz podršku voditelja i
studenata.
Voditelji: Vedran Jagodnik, Petra Đomlija, Sara Pajalić
Suradnici: Sandra Maksimović, Katarina Oštrić, Marijana Prša, Loren Vorić, Martina
Turković

Biografija:

Vedran Jagodnik rođen je 1983. godine u Rijeci. Zaposlen je kao docent na Građevinskom
fakultetu u Rijeci, na kojem je diplomirao 2007. godine te doktorirao 2014. godine. Tijekom
doktorskog
istraživanja bavio se modeliranjem dubokih temeljnih konstrukcija u šljunkovitom tlu.
Voditelj je
Laboratorija za geotehniku na Građevinskom fakultetu te je nositelj nekoliko kolegija na
sveučilišnom diplomskom studiju iz područja geotehnike. Znanstveni su mu interesi vezani
uz mehaniku tla i dinamiku tla te numeričko modeliranje u geotehnici.
Petra Đomlija rođena je 1981. godine u Zagrebu. Diplomirala je 2005. godine, a doktorirala
2018.
godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Građevinskom
fakultetu
Sveučilišta u Rijeci zaposlena je od 2011. godine. Nositeljica je kolegija Primijenjena
geologija, a kao suradnica sudjeluje u izvođenju nastave na još nekoliko kolegija na
preddiplomskom i diplomskom studiju. Znanstveni i stručni interesi vezani su joj uz
inženjersku geologiju i geomorfologiju, naročito uz daljinska istraživanja i kartiranje
geomorfoloških procesa klizanja i erozije.
Sara Pajalić rođena je 1991. godine u Rijeci. Diplomirala je 2016. godine na
Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od 2017. godine zaposlena je na istom
fakultetu kao asistentica pri Zavodu za hidrotehniku i geotehniku. Suradnica je u izvođenju
nastave iz nekoliko kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju. Studentica je
poslijediplomskoga doktorskog studija na Građevinskom fakultetu, smjera Modeliranje u
geotehnici. Znanstveni i stručni interesi vezani su joj uz dinamiku tla te istraživanje klizišta.
Sandra Maksimović, Katarina Oštrić i Marijana Prša studentice su 1. godine sveučilišnoga
diplomskog studija na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, smjera Geotehnika.
Martina Turković studentica je 3. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija na
Građevinskom fakultetu u Rijeci.

Napomena:

Posjet grupa uz prethodnu najavu na vedran.jagodnik@gradri.uniri.hr.