Kromosomi i boje, voditeljice: Anita Barišić i Jadranka Vraneković

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 8:30 - 11:00

Organizacija:
Osnovna škola „Bakar“

Vrsta događanja:
Radionice

Publika:
5., 6., 7., 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Detalji:

Voditeljica radionice: doc. dr. sc. Jadranka Vraneković, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku
Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, e-adresa: jadranka.vranekovic@uniri.hr, telefon:
051/651-292.
Suradnica: Anita Barišić, dr. med., Zavod za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskoga
fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Njemački je biolog Walter Flemming početkom 1880-ih otkrio da se tijekom diobe stanica
nuklearni materijal organizira u vidljive strukture nalik nitima, koje se boje osnovnim bojama.
Naziv ´kromosom´ je 1888. godine prvi upotrijebio Heinrich Wilhelm Waldeye.
Kromosom dolazi od grčkih riječi „krom“ – obojen i „soma“ – tijelo, odnosno, u prijevodu, znači
„obojeno tijelo“ i može se definirati kao organizirani raspored DNA i proteina. Sadrži mnoge gene
ili nasljedne jedinice, regulatorne elemente i druge nukleotidne sekvence. Kromosomi u različitim
vrstama organizama variraju i po broju i strukturi, no broj je kromosoma karakterističan za svaku
vrstu. Koja su tkiva pogodna za analizu kromosoma? Koje se boje upotrebljavaju za vizualizaciju
kromosoma? Kako izgledaju kromosomi luka, vinske mušice i čovjeka obojani različitim bojama?
Zašto uopće analiziramo kromosome? Odgovore na ova i brojna druga pitanja dat ćemo na
radionici.

Biografija:

Doc. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof. biol. kem. dugogodišnja je djelatnica Zavoda za medicinsku
biologiju i genetiku Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Voditeljica je znanstvenog
projekta „Epigenetički i genetički čimbenici u etiologiji srčanih grešaka kod osoba sa sindromom
Down“. Također, voditeljica je i stručno-dijagnostičkoga laboratorija za citogenetiku te
molekularnu citogenetiku, čija je osnovna djelatnost prenatalna dijagnostika kromosomopatija. Uz
znanstveni i stručni rad sudjeluje u nastavi većine kolegija preddiplomskih, diplomskih i
poslijediplomskih studija u koje je Zavod uključen, a voditeljica je i obvezatnog kolegija na drugoj
godini preddiplomskog studija sanitarnoga inženjerstva Opća ekologija.

Napomena:

Predavanje je zatvorenoga tipa.