Edvard Tijan: Plava ekonomija

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 17:30 - 18:30

Organizator:
Kampus Trsat, Akvarij

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole, opća populacija

Detalji:

Kako bi se razumjelo značenje Plave ekonomije, objasnit će se važnost očuvanja resursa i održivog
upravljanja morima i oceanima. Ponudit će se definicije Plave ekonomije, a neke od njih će biti
objašnjene i primjerima. Prikazat će se aktivnosti koje su uključene u Plavu ekonomiju. Navest će
se i koje područje (obalni turizam, pomorski prijevoz, lučke aktivnosti itd.) najviše, odnosno
najmanje doprinosi Plavoj ekonomiji na području Europske unije kroz postotak zaposlenih osoba
kao i bruto dodane vrijednosti. Osim toga, prikazat će se usporedba nacionalnih BDP-a.
Pomoću grafova koji prikazuju iznose ispuštenih emisija CO 2 po sektorima i podsektorima na
globalnoj razini, kao i emisije CO 2 po regijama  objasnit će se povezanost okoliša i transporta
Opisat će se utjecaj pomorskog prijevoza na okoliš, pri čemu će se kroz primjer rute Rijeka – Kopar
prikazati količine ispuštenih štetnih plinova (na navedenoj ruti). Nakon toga, objasnit će se
povezanost pomorskog prijevoza i Plave ekonomije (pomoću grafova koji uključuju broj zaposlenih
u pomorskom prijevozu, udio BDV-a u podsektorima ), a potom će se objasniti utjecaj Plave
ekonomije i na same luke, kao važne dijelove pomorskog prijevoza. Na kraju će biti prikazana dva
primjera dobre prakse Plave ekonomije.

Biografija:

Edi Tijan diplomirao je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (inženjer elektrotehnike) te
Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (inženjer pomorskih komunikacija i brodske elektronike,
magistar inženjer nautike i pomorskog prometa, sveučilišni prvostupnik elektroničkih i
informatičkih tehnologija u pomorstvu), magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u
Rijeci (magistar društvenih znanosti, polje ekonomija) i doktorirao na Pomorskom fakultetu
Sveučilišta u Rijeci (doktor tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana
inteligentni transportni sustavi i logistika). Zaposlen je na Pomorskom fakultetu u zvanju
izvanrednog profesora, na radnom mjestu predstojnika Zavoda za logistiku i menadžment u
pomorstvu i prometu. Samostalno je ili u suautorstvu objavio tri uredničke knjige, dva poglavlja u
knjizi, 80 znanstvenih radova u časopisima i na konferencijama s međunarodnom recenzijom te 20
stručnih radova i izvješća. U svojstvu mentora vodio je više od 100 studenata prilikom izrade
završnih i diplomskih radova. Kao istraživač je sudjelovao na dva znanstvena projekta MZOS-a, tri
europska okvirna (Framework) projekta, dva europska INTERREG projekta te više stručnih studija
i ekspertiza za gospodarske subjekte. Trenutno vodi jedan INTERREG projekt Italija-Hrvatska i
jedan IRI infrastrukturni projekt te sudjeluje u jednom ERASMUS+ projektu.