Boje novca ili kako se mijenjao novac, voditeljice: Bojana Olgić Draženović i Stella Suljić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 15:00 - 16:00

Organizator:
Osnovna škola „Zamet“

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5., 6., 7., 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Detalji:

Tema je radionice važnost i razvoj novca. Uvodni dio pruža uvid u razvoj novca od trampe
do današnjega virtualnog novca, uz brojne primjere iz hrvatske povijesti (kunino krzno,
paška sol, novčanice i kovanice – boje i oblici). U nastavku će se učenicima objasniti
pojam i funkcija banaka, posuđivanja novca i kamate. U drugom će dijelu radionice učenici
kroz igru naučiti raspolagati zarađenim novcem odnosno donositi odluke o potrošnji i
štednji.

Biografija:

Bojana Olgić Draženović docentica je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Član
je Katedre za financije i bankarstvo te nositelj kolegija Monetarna ekonomija, Financijska
tržišta i institucije, Investicijska analiza te Monetary Economics i Financial Markets and
Institutions. Usavršavala se je u zemlji i inozemstvu, a voditeljica je više znanstvenih
projekata. Objavila je preko 40 znanstvenih i stručnih članaka te sudjelovala u radu više
međunarodnih i domaćih konferencija.


Dr. sc. Stella Suljić Nikolaj poslijedoktorandica je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u
Rijeci. Članica je Katedre za Financije i bankarstvo te članica savjetodavnoga ureda za
studente Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sudjeluje u izvođenju seminarske
nastave na kolegijima Monetarna ekonomija, Monetary Economics, Investicijska analiza te
Investment Analysis. Do sada je objavila 15 znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala
na 5 međunarodnih i domaćih skupova i konferencijama kao suautor i izlagač znanstvenih
i stručnih radova.