Lidija Pletenac: A.R. Sandbox

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 15:00 - 16:00

Organizacija:
Kampus Trsat, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole, opća populacija

Detalji:

Prezentacija od 10 do 15 min A. R. Sandbox, atraktivnoga interaktivnog modela terena,
koja se koristi u nastavi. U njoj boje imaju važnu ulogu jer označavaju nadmorske visine.

Biografija:

Lidija Pletenac predaje na Građevinskom fakultetu u Rijeci kolegije iz znanstvenoga
područja matematike: Konstruktivna i Inženjerska geometrija, Geometrijska grafika,
Geometrijsko modeliranje ploha, s primjenom u CAD-u. Dugi niz godina razvija e-kolegije.
Aktivno je sudjelovala na projektima i konferencijama te objavila niz radova iz područja
geometrije i edukacije.