Edita Papa Dukić i Nina Čeh: Ima li boja u mehanici?

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 14:00 - 15:00

Organizacija:
Kampus Trsat, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole, opća populacija

Lokacija (prostorija):
G-206

Detalji:

Što su boje i kako nastaju? Kakvu ulogu ima svjetlost u nastajanju boja? Što je
polarizirano svjetlo i zašto nam je ono zanimljivo? U izlaganju ćemo pokušati dati
odgovore na ova i mnoga druga pitanja. Gdje su boje u inženjerstvu, pokazat ćemo
pomoću uređaja koji se naziva polariskop, koji koristi neka svojstva svjetla da bi nam
pomoću boja pokazao stanje deformacija i naprezanja u napregnutom materijalu. Aktivnost
je zamišljena kao interaktivno predavanje uz korištenje polariskopa i drugih pomagala
kako bi se publici što jednostavnije prezentirala materija.
Predavanje će se održati na Građevinskom fakultetu u Rijeci u predavaonici G-206.

Biografija:

Edita Papa Dukić docentica je na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Bavi se numerikom
grednih nosača, na kojima je i doktorirala 2013. godine. Nositeljica je kolegija Mehanika 1 i
Tehnička mehanika 1. Područje njezina interesa i istraživanja uključuje eksperimentalne
metode u mehanici i dinamici.


Nina Čeh docentica je na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Bavi se numeričkom i
eksperimentalnom dinamikom blokovskih konstrukcija i dugačkih konstrukcija pod
utjecajem višestruke potresne pobude oslonaca. Nositeljica je kolegija Mehanika 2, a
područje je njezina interesa razvijanje eksperimentalne dinamike konstrukcija upotrebom
platformi za simulaciju potresa i optičkih mjerenja.