More boja

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:00 - 13:00

Organizator:
Pomorska škola Bakar, Nautička 14, Bakar

Vrsta događanja:
prezentacija

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole

Detalji:

U Pomorskoj školi Bakar učenici se pripremaju za zvanje pomorski nautičar i tehničar za
brodostrojarstvo. Biti pomorac znači dobro poznavati koloritet struke.
Naš mozak preko očnoga živca kao boje interpretira različite valne duljine svjetlosti. One
su te koje imaju snagu i simboliku. A nestaju u dubinama mora i oceana, pa sve postaje
nekako sivo.
Brodski trup zaštićujemo bojom i smanjujemo obraštaj, u strojarnici nailazimo na krvotok
broda – cijevi su označene bojama. Brod se u sigurnoj plovidbi koristi bojama svjetla
svjetionika, brodska svjetla i plovidbene oznake dio su Pravila za izbjegavanje sudara na
moru. Pomagalo su u navigaciji i standardizacija boja na pomorskim kartama te boje na
ekranu monitora.
O svemu navedenom provest će vas naši učenici svojim prezentacijama. Na fotografskom
natječaju izabrati ćemo i najbolju fotografiju na temu boje mora.