Koje je boje voda?, voditeljice: Nevena Dragičević i Barbara Karleuša

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 10:00 - 12:00

Organizacija:
Dječji vrtić Sušak, Rijeka – PPO Vežica

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Detalji:

U sklopu će ove edukativne radionice djeca korištenjem svojih osjetila (opipa, vida, sluha i njuha)
istražiti osnovna svojstva vode. Cilj je radionice osvijestiti važnost vode i njezine uloge u našem
životu. Djeca će kroz igru naučiti vrste vodnih resursa, njezina agregatna stanja, kome sve treba
voda i zašto. Poseban će naglasak biti na načinima kako se može (za)štititi vodne resurse od
zagađenja i što svatko od nas može učiniti da imamo čisto more, rijeke, jezera…
U realizaciji radionice sudjelovat će nastavnici i studenti diplomskoga sveučilišnoga studija
građevinarstva Građevinskoga fakulteta u Rijeci (u okviru aktivnosti iz kolegija Gospodarenje
vodama).

Biografija:

Prof. dr. sc. Barbara Karleuša predaje na Građevinskom fakultetu u Rijeci kolegije Osnove
hidrotehnike, Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, Hidrotehničke građevine, Gospodarenje
vodama i Instalacije. Bavi se istraživanjima u području hidrotehnike i gospodarenja vodama, na
temelju kojih je objavila brojne znanstvene i stručne radove (Hrvatska znanstvena bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=220524).
Doc. dr. sc. Nevena Dragičević na Građevinskom fakultetu u Rijeci predaje kolegij Gospodarenje
otpadom te je suradnica na kolegijima Osnove hidrotehnike, Gospodarenje vodama, Instalacije te

GIS i baze komunalnih podataka. Bavi se istraživanjima u području hidrotehnike i gospodarenja
vodama i tlima, na temelju kojih je objavila brojne znanstvene i stručne radove (Hrvatska
znanstvena bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309356).

Napomena:

Radionica je zatvorenoga tipa.