Otvoreni dan sveučilišnih odjela Sveučilišta u Rijeci

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 9:00 - 19:00

Organizator:
Kampus Trsat, Zgrada sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
Otvoreni dan

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola. opća populacija