Šarolikost mogućnosti i izazova zapošljavanja mladih, sudjeluju: Aleksandra Kanjuo Marčela, Danijela Sokolić, Iva Tomić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 19:00 - 21:00

Organizator:
River pub, Ulica Frana Supila 12

Vrsta događanja:
ZnaK

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole, opća populacija

Biografija:

Aleksandra Kanjuo Mrčela redovita je profesorica na Fakultetu za društvene znanosti Sveučilišta u
Ljubljani. Njezin je nastavni i znanstveni rad u području industrijskih odnosa, spola i gospodarstva.
Bila je gostujuća istraživačica na The London School of Economics and Political Science (LSE).
Predsjednica je Slovenskoga sociološkog društva te članica EUA Council for Doctoral Education
Steering Committee. Jedna je od urednica časopisa Social Politics: International Studies in Gender,
State, and Society, Oxford University Press. Članica je Međunarodnog savjeta Sveučilišta u Rijeci.

Iva Tomić zaposlena je na Ekonomskom institutu u svojstvu znanstvene suradnice. Doktorirala je
na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 2013. godine, dok je tijekom 2016. godine
boravila na The London School of Economics and Political Science (LSE) u Londonu u svojstvu
gostujućeg istraživača. Dodatno je obrazovanje stekla na brojnim seminarima, radionicama i ljetnim
školama iz područja ekonomskih znanosti, a tijekom svoje karijere sudjelovala je kao istraživačica i
voditeljica na više istraživačkih projekata, ali i kao (su)autorica većeg broja znanstvenih i stručnih
radova te jedne autorske knjige. Za jedan je od svojih znanstvenih radova („What drives youth
unemployment in Europe?“) 2015. godine nagrađena nagradom austrijske središnje banke (OeNB)
„Olga Radzyner“, koja se dodjeljuje za istraživačke radove mladih ekonomista na temu europskih
ekonomskih integracija. U svom se istraživačkom radu bavi prvenstveno ekonomijom rada, ali i
drugim temama iz ekonomije koje su više ili manje vezane uz tržište rada, kao što su nezaposlenost
i neaktivnost različitih skupina stanovništva, demografsko starenje, mirovinski sustavi, raspodjela
plaća i sl. U posljednje je vrijeme usmjerena uglavnom na teme koje se tiču nezaposlenosti mladih u
Europi, a osobito u Hrvatskoj.