Luka Zaharija: Boje u eksperimentalnoj dinamici fluida

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 16:30 - 17:30

Organizator:
Kampus Trsat, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole, opća populacija

Detalji:

Iako se u inženjerskoj praksi za potrebe utvrđivanja toka fluida (tekućina i plinova) sve više
upotrebljavaju računalne simulacije, još uvijek je mnogo slučajeva u kojima je upotreba
eksperimenta nezaobilazna. Eksperimentalna dinamika fluida je oblast dinamike fluida
unutar koje se objedinjavaju znanja vezana za laboratorijsko utvrđivanje toka fluida te se u
tu svrhu nerijetko koristi metoda vizualizacije toka injektiranjem različitih boja u fluid. Ishod
ovakvih postupaka može biti vrlo zanimljiv te dovesti na vidjelo ono što je ranije bilo
„nevidljivo“. Kako izgleda primjena ovakvih metoda te na kakve sve izazovne situacije
možemo naići pogledajte i poslušajte na ovom predavanju.

Biografija:

Luka Zaharija rođen je 21. ožujka 1994. g. u Rijeci. Godine 2017. na Građevinskom
fakultetu Sveučilišta u Rijeci završava diplomski studij te stječe titulu diplomiranog
inženjera građevinarstva. Iste godine upisuje doktorski studij u sklopu kojega se bavi
izradom računalnog programa za proračun toka poplavnih voda, za koji se nada da će
pomoći boljem upravljanju kriznim situacijama u Hrvatskoj. Osim poplavnih voda područja

kojima bi se htio baviti uključuju proučavanje stratifikacije u vodnim tijelima, tlačnih
poremećaja u vodovodnim sustavima te fenomena turbulencije.