Dražen Domijan i Mladenka Tkalčić: Uloga svjetlosti i boja u našim životima: od percepcije do emocija i natrag

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 18:00 - 19:00

Organizator:
Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3., i 4. razred srednje škole, opća populacija

Detalji:

Boje su fascinantan fenomen koji odavno zaokuplja filozofe, umjetnike i znanstvenike. Suvremena
psihološka i neuroznanstvena istraživanja daju nov doprinos razumijevanju nastanka doživljaja boje
kao i mogućih učinaka svjetlosti i boje na psihološko funkcioniranje. U prvom ćemo dijelu
predavanja opisati ulogu svjetlosti u našim životima kroz sezonski afektivni poremećaj, rizične
čimbenike za njegov nastanak te moguću terapiju svjetlošću. Zatim ćemo opisati slučaj slikara koji
je izgubio sposobnost doživljavanja boja zbog ozljede mozga i čije su slike nakon ozljede postale
bitno drukčije, zbog čega možemo pratiti promjene u njegovu doživljaju okoline. U drugom ćemo
se dijelu predavanja posvetiti pitanju što je boja i kako ona nastaje. Prije svega, pokušat ćemo
pokazati da je boja subjektivan, psihološki doživljaj, a ne svojstvo objekata u okolini. Boja nastaje u
mozgu djelovanjem složenih neuronskih mehanizama čiji je cilj odvojiti stabilna svojstva površina
u okolini od promjenjiva osvjetljenja. Na ovaj zaključak upućuju brojne iluzije u kojima percipirana
boja sustavno odstupa od objektivnog mjerenja količine svjetla koju emitiraju površine. Prikazat
ćemo primjere simultanog kontrasta boje, asimilacije boje, kao i drugih primjera utjecaja konteksta
na percepciju boje. Posebno fascinantan primjer slika je svečane haljine koja je izazvala veliku
pažnju u javnosti zbog različitih viđenja boje jedne te iste haljine. Na kraju ćemo pokušati
odgovoriti na važno pitanje mogu li emocije, znanje i očekivanja povratno utjecati na percepciju
boja.

Biografija:

Mladenka Tkalčić diplomirala je psihologiju na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1986.
godine, magistrirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Ljubljani 1990.
godine te na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stekla zvanje
doktora društvenih znanosti, znanstveno polje psihologije 1998. godine. Na Odsjeku za psihologiju
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci zaposlena je od 1988. godine, a 2016. godine izabrana je
u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Voditeljica je nekoliko
obaveznih i izbornih predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije. Od 2000. do
2002. te 2014. do 2016. godine obavljala je funkciju pročelnice Odsjeka za psihologiju Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Od 2004. do 2009. godine obavljala je funkciju prodekanice za
reformu i uvođenje novih programa na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od 2013. do
2018. godine obavlja funkciju voditeljice Sveučilišnog poslijediplomskoga (doktorskog) studija iz
psihologije. Održala je nekoliko pozvanih predavanja na domaćim i međunarodnim skupovima te
prisustvovala na više od 50 domaćih i inozemnih znanstvenih konferencija. Objavila je više od 40
znanstvenih i stručnih radova, jedan priručnik za nastavu iz biološke psihologije i nekoliko
poglavlja u knjigama. Sudjelovala je kao voditelj i suradnik u nekoliko znanstvenih projekata.
Trenutno vodi projekt „Kognitivno-afektivne i ponašajne odrednice sindroma iritabilnog crijeva”,
koji financira Sveučilište u Rijeci. Dobitnica je psihologijske nagrade „Zoran Bujas” za osobito
vrijednu psihologijsku knjigu godine 2011. godine te Godišnje državne nagrade za znanost – za
popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti 2014. godine. Članica je
Hrvatskoga psihološkog društva, Hrvatskog društva za neuroznanost, Europskog društva za
psihosomatska istraživanja te Hrvatskoga gastroenetrološkog društva.
Dražen Domijan psihologiju je diplomirao 1996. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u
Rijeci, a doktorirao 2000. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je kao
redoviti profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gdje predaje
kolegije Osjeti i percepcija, Metodologija psihologijskih istraživanja i Praktikum iz eksperimentalne
psihologije. Obnašao je funkciju pročelnika Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci
od 2016. do 2018. i funkciju voditelja Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju od 2011. do
2013. godine. Objavio je oko 40 znanstvenih i preglednih radova u časopisima i zbornicima radova.
Bavi se teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima vidne percepcije, pažnje i interakcije između
percepcije i kognicije. U teorijskom radu, razvija i testira modele neuronskih mreža za vidnu

selektivnu pažnju, spacijalnu percepciju i odnos između percepcije i kognicije. Također, istražuje
utjelovljenju i numeričku kogniciju kao i metakogniciju. Bio je voditelj četiriju domaćih i jednoga
međunarodnoga znanstvenog projekta. Član je uredničkog odbora časopisa Review of Psychology i
Horizons of Psychology. Član je međunarodnih znanstvenih udruženja kao što su Association for
Psychological Science, American Psychological Association i Cognitive Science Society.