Boja novca / The Color of Money, autorice: Marija Šain i Maja Haršanji

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Akademija za umjetnost i kulturu, Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Predvorje ispred predavaonica P7 i P8, Trg Sv. Trojstva 3

Detalji:

Novac je jedno od bitnih obilježja suverentiteta svake države. Novac kao kompleksna pojava, a posebice neki novčani oblici, poput suvremenoga kovinskoga i papirnoga novca, danas imaju naglašenu multidimenzionalnost: ekonomsku, pravnu, društvenu i kulturnu dimenziju. Novčanice i kovanice različitih zemalja međusobno se razlikuju po dimenzijama, boji, vrijednosti i motivima koji se nalaze na njima. Euro novčanice, primjerice, odnosno njihov apoenski niz, čini sedam nominalnih vrijednosti: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura, a svaka je od njih obojana različitim bojama: sivom, crvenom, plavom, narančastom, zelenom, žutosmeđom, ljubičastom. Dizajn novčanica nadahnut je temom „Epohe i stilovi Europe“,  gdje je na svokoj pojedinoj novčanici prikazano jedno od sedam razdoblja europske kulturne povijesti.

S obzirom na to da se euro kovinski novac, čiji niz broji osam nominalnih vrijesnosti: 1 euro cent, 2 euro centa, 5 euro centa, 10 euro centa, 20 euro centa, 50 euro centa, 1 euro, 2 eura, također razlikuje po boji, to je, između ostaloga, utjecalo i na izbor materijala izrade - pobakreno željezo, nordijsko zlato te materijal dvobojnih kovanica - bimetal s troslojnom jezgrom.

Promatrajući novčanice dolara, primjećuje se kako je pozadina svih novčanica u nijansama zelene boje, koja simbolizira stabilnost. Novčanice su postale poznate kao "greenbacks" (u prijevodu tzv. „zelembaći“).

Biografija:

Doc. dr. sc. Marija Šain
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

mmihalje1@unios.hr
031 224 239

(r. 1988.) od 1. listopada 2011. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a od 12. listopada 2017. godine u zvanju je docentice. Od 1.lipnja 2018. godine radi na Odsjeku za kulturu i kreativne industrije na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije i menadžmenta. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa su financijski menadžment, financiranje kulturnih ustanova i djelatnosti, menadžment kulturnih ustanova te kreativne industrije.

Godine 2011. stekla je zvanje magistre ekonomije završetkom Ekonomskoga fakulteta u Osijeku. Godine 2015. završila je poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, obranom doktorskoga rada iz područja ekonomije. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

http://kulturologija.unios.hr/odjel/nastavnici/suradnici/dr-sc-mihaljevic-marija/

 

Maja Haršanji, asistentica
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
majam@unios.hr
031 224 239

(r. 1987.) Od 2012. godine radi na Odjelu za kulturologiju u Uredu za računovodstvene i financijske poslove, a od 2015. do 2018. godine obnaša funkciju voditeljice istog Ureda. Od siječnja 2018. godine zaposlena je kao asistentica na  Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a od lipnja 2018. godine kao asistentica na Odsjeku za kulturu i kreativne industrije na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije i menadžmenta. Područja njezina znanstvenog interesa su financijski menadžment te financiranje kulture i kulturnih institucija.

Trenutno pohađa poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.

http://kulturologija.unios.hr/odjel/nastavnici/suradnici/maja-harsanji/