Red vs. Blue, voditeljice: Draženka Molnar i Vlatka Ivić, suradnici: Aleksandra Pavličević, Kristijan Kola i Dino Lončar

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 12:20 - 13:05

Organizator:
II. gimnazija Osijek, Ul. Kamila Firingera 5, 31 000, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
II. gimnazija Osijek (treći i četvrti razred)

Lokacija:
Učionica 11

Detalji:

Cilj je radionice osvijestiti važnost i proučavanja naziva za crvenu i plavu boju u dvama različitim jezicima, hrvatskom i engleskom, koji svoj okvir nalaze u dvjema oprečnim lingvističkim teorijama: relativističkoj i univerzalističkoj. Odabir ove dvije boje nije nimalo slučajan, uzimajući u obzir njihovu sveprisutnost u različitim aspektima ljudskog društva: od književnosti i psihologije, politike, filmova, do  likovne umjetnosti, gospodarstva, marketinga, itd.... Nadalje, radionicom ćemo osvijestiti važnost psihološkog učinka crvene i plave boje na ljudski um. Konačno, jezičnim analizama frazema u engleskom i hrvatskom jeziku pokazat ćema osnovne načine na koje ovi koncepti boja funkcioniraju u jeziku i izgrađuju frazeološko značenje.

Biografija:

Voditeljice:

  1. doc. dr. sc. DRAŽENKA MOLNAR, Filozofski fakultet, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, , 031 494-680

Draženka Molnar rođena je 1974. godine u Osijeku gdje je i diplomirala na Pedagoškom fakultetu 1998. godine te stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Od 1998. do 2003. radi kao nastavnik engleskog jezika u nekoliko osnovnih škola. Od 2003. do 2005. radi kao predavač engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu i na Katedri za strane jezike Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2005. godine postaje članom Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2012. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Osijeku iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika. 2013. godine prelazi u status višeg asistenta, a 2015. u docenta. Obnaša dužnost voditeljice Katedre za primijenjenu lingvistiku. Objavila je više znanstvenih radova te sudjelovala na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Područja znanstveno-istraživačkog interesa uključuju kognitivni i interkulturni komunikacijski pristup usvajanju engleskog kao stranog jezika, usvajanju engleskog jezika kod učenika rane školske dobi, stilove i strategije u učenju i poučavanju engleskog kao stranog jezika te izradu i evaluaciju nastavnog materijala. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL),  International Association of Paremiology (IAP) i  Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika (HUPE).

http://web.ffos.hr/cv/130/anglistika/drazenka-molnar

 

  1. VLATKA IVIĆ, viši lektor, Filozofski fakultet, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, , 031 494-714, 098506090

Vlatka Ivić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku engleski i njemački jezik i književnost. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Iskustvo je stekla radeći kao profesor engleskog i njemačkog jezika na II. gimnaziji u Osijeku, a sada kao viši lektor predaje Suvremeni engleski jezik na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Surađuje s izdavačkom kućom Školska knjiga kao autor/suautor novih izdanja udžbenika za engleski jezik te kao  INSET teacher trainer drži radionice za nastavnike engleskog jezika. Bavi se područjima metodologije stranog jezika, novih tehnologija u nastavi i razvojem kreativnog i kritičkog mišljenja u nastavi.

http://www.ffos.unios.hr/cv/128/anglistika/vlatka-ivic

 

Suradnici:

ALEKSANDRA PAVLIČEVIĆ, profesor engleskog jezika, II. gimnazija Osijek, 0917929231, apavlice2@gmail.com

Aleksandra Pavličević je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski jezik i komparativnu književnost. Zaposlena je u II. gimnaziji Osijek gdje predaje engleski, sudjeluje i vodi različite projekte i radionice za učenike i nastavnike. U projektu državne mature sudjeluje kao ocjenjivač. Dogogodišnji je suradnik Školske knjige d.d.

 

KRISTIJAN KOLA, student 1. godine diplomskog studija Engleskog jezika I književnosti, nastavnički smjer, i Njemačkog jezika I književnosti, također nastavnički smjer, Filozofski fakultet u Osijeku, kristijan.kola95@gmail.com,099/760-2175
Kristijan Kola rođen je Darmstadtu, u Njemačkoj. Maturirao je u Prvoj Srednjoj Školi Beli Manastir u Belom Manastiru. Trenutno
studira na Filozofskom fakultetu u Osijeku, na prvoj godini dvopredmetnog studija (Engleski jezik i književnost, nastavnički smjer i Njemačko jezik i književnost, nastavničkismjer). Sudjelovao je na raznoraznim aktivnostima koje obuhvaćaju javni govor, te je i sam organizirao radionice protiv straha od javnog govora i poboljšavanja kvalitete javnog govora u sklopu Osječkog kluba „Punch Comedy Club. “Praktična iskustva u nastavi stječe u sklopu nastavnih kolegija Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi, Izrada nastavnih materijala i Suvremeni engleski jezik, podukama iz engleskog jezika, te volonterskim radom i pomaganjem pri organizaciji raznih javnih događaja u Osijeku i okolici.

 

DINO LONČAR, Filozofski fakultet Osijek, dloncar@ffos.hr ili dloncar@protonmail.com , 0989157465, rođen je 16.12.1993. u Somboru. Maturirao je u Belom Manastiru 2012. godine. Trenutno studira na Filozofskom fakultetu u Osijeku, na prvoj godini dvopredmetnog studija (Engleski jezik i književnost, nastavnički smjer i Njemački jezik i književnost, nastavnički smjer). Sudjelovao je na radionici pisanja iz njemačkog jezika održaoja na Filozofskom Fakultetu u Osijeku i gdje je tekst bio  i objavljen 2017-te godine. Prva praktična iskustva u radu s djecom stekao je u sklopu kolegija  Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi.